/ 6 نظر / 27 بازدید
ستاره ( سالهای بلند من بی تو)

وقتي تو رفتي چشم هايم رو به در ماند رد نگاهم تا خيابان هاي تر ماند در آن فضاي بي نفس، دلتنگ، خاموش آن بغض ها، آن اشكهايت در نظر ماند در غربت ياد تو گم كردم خودم را واي از دلم ، در انتظاري مستمر ماند بالم شكست و شوق پروازم فرو ريخت پرواز يادم رفت، حسرت هم به پر ماند در پيش چشم حاضران مصلحت بين جاي هميشه غايبم يك ضربدر ماند مريم نبودم پس چرا تقدير اين شد عيساي اشعارم چرا پس بي پدر ماند از واژه هاي اين غزل پيدا شدي عشق اين روزه ي خاموشي ام هم بي ثمر ماند

ستاره ( سالهای بلند من بی تو)

وقتي تو رفتي چشم هايم رو به در ماند رد نگاهم تا خيابان هاي تر ماند در آن فضاي بي نفس، دلتنگ، خاموش آن بغض ها، آن اشكهايت در نظر ماند در غربت ياد تو گم كردم خودم را واي از دلم ، در انتظاري مستمر ماند بالم شكست و شوق پروازم فرو ريخت پرواز يادم رفت، حسرت هم به پر ماند در پيش چشم حاضران مصلحت بين جاي هميشه غايبم يك ضربدر ماند مريم نبودم پس چرا تقدير اين شد عيساي اشعارم چرا پس بي پدر ماند از واژه هاي اين غزل پيدا شدي عشق اين روزه ي خاموشي ام هم بي ثمر ماند

ستاره ( سالهای بلند من بی تو)

وقتي تو رفتي چشم هايم رو به در ماند رد نگاهم تا خيابان هاي تر ماند در آن فضاي بي نفس، دلتنگ، خاموش آن بغض ها، آن اشكهايت در نظر ماند در غربت ياد تو گم كردم خودم را واي از دلم ، در انتظاري مستمر ماند بالم شكست و شوق پروازم فرو ريخت پرواز يادم رفت، حسرت هم به پر ماند در پيش چشم حاضران مصلحت بين جاي هميشه غايبم يك ضربدر ماند مريم نبودم پس چرا تقدير اين شد عيساي اشعارم چرا پس بي پدر ماند از واژه هاي اين غزل پيدا شدي عشق اين روزه ي خاموشي ام هم بي ثمر ماند

فریبا

سلام استاد... ممنون که قابل دونستین و به وبم سر زدین... مطالبتون هم زیادی مورد توجه خانوماس[چشمک]ولی نمی دونم من نتونستن متنی پیدا کنم یا همه ش تصویری بود1 به هر حال متشکر

بانو

سلام.مرسی از کامنتتون. اما من چه کاری می تونم براتون انجام بدم؟؟

مهدی صالحی

[گل]