طراحی روی ناخن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 4 نظر / 102 بازدید
عبدالهی

یکبار دیگر استکبار جهانی چهره ی واقعی خود را به تمام دنیا نشان داد و دشمنی با خدا و پیامبر خدا و دین مبین اسلام را بیش از پیش آشکارتر ساخت . ای مسلمانان به پا خیزید تاکی در خواب غفلت غوطه ورید . همه با هم تولید فیلم اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) توسط آمریکاییها و صهیونیستها رامحکوم و یکصدا با اقشار مختلف مردم به راهپیمایی ضد آمریکایی صهیونیستی می رویم .

عبدالهی

یکبار دیگر استکبار جهانی چهره ی واقعی خود را به تمام دنیا نشان داد و دشمنی با خدا و پیامبر خدا و دین مبین اسلام را بیش از پیش آشکارتر ساخت . ای مسلمانان به پا خیزید تاکی در خواب غفلت غوطه ورید . همه با هم تولید فیلم اهانت آمیز به ساحت مقدس پیامبر اسلام (ص) توسط آمریکاییها و صهیونیستها رامحکوم و یکصدا با اقشار مختلف مردم به راهپیمایی ضد آمریکایی صهیونیستی می رویم .

رها راد

وبتون عالیه .خصوصا واسه من ! خیلی طراحیها بی نظیر بودن

ایرسا

طرحاشون خیلی قشنگ من خیلی از طرحاشون خوشم آمد[نیشخند]